Portal - Podegrodzie
polski Strona główna / SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Piątek - 3 grudnia 2021 Hilarego, Franciszki, Ksawery      Szkoła Podstawowa im. płk. Narcyza Wiatra w Gostwicy
[NOWA STRONA INTERNETOWA SZKOŁY] [E-DZIENNIK] [NAUCZANIE ZDALNE] [ROK SZKOLNY 2019/2020] [ROK SZKOLNY 2018/2019] [R0K SZKOLNY 2016/2017] [ROK SZKOLNY2017/2018] [KADRA SZKOŁY] [RADA RODZICÓW] [SAMORZĄD UCZNIOWSKI] [DOKUMENTY] [INFORMACJE] [TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ] [OGŁOSZENIA] [HISTORIA SZKOŁY] [PATRON] [HISTORIA MIEJSCOWOŚCI] [FILMY] [ARCHIWUM] [BIP]
PLAN PRACY
SKŁAD RADY
SAMORZĄDY KLASOWE
REGULAMIN

I. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym.

 1. Wybory samorządów klasowych.

 2. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.

 3. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem:

     a.) wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej

     b.) Regulaminu SU

     c.) statutu szkoły

     d.) obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN.

 4. Ustalenie terminów zebrań SU i spotkań z dyrekcją szkoły.

 5. Prowadzenie dokumentacji SU.

 6.Przepływ informacji:

     a.) komunikaty ustne

     b. ) gazetka ścienna

II. Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania. Dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

 1. Działalność SU wg opracowanego planu pracy.

 2. Uaktualnianie Regulaminu SU (w razie potrzeby).

 3. Zapoznanie się z regulaminem:

     a.) praw i obowiązków ucznnia

     b.) zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

 4. Współpraca SU z:

     a.) dyrekcją szkoły

     b.) wychowawcami klas

     c.) pracownikami obsługi

     d.) innymi organizacjami, kołami działającymi w szkole.

 5. Pełnienie dyżurów klasie.

 6. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy.

 7. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.

 8. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

III. Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

 1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.

 2. Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki.

 3. Zapoznanie się z problemami ekologii naszego regionu.

 4. Współpraca SU z organizacjami ekologicznymi działającymi na terenie gminy Podegrodzie:                                                    

     -udział w akcji “Sprzątanie Świata”

-   obchody “Dnia Ziemi”,

-  Dzień Ochrony Środowiska.

 5. Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy (ukwiecanie).

IV. Historia i kultura regionu.

 1. Poznanie:

     - elementów dziejów kultury regionalnej

     - tradycji

     - obyczajów

     - muzyki

     - zabytków

V. Tworzenie ceremoniału szkolnego. Kultywowanie tradycji.

 1. Pasowanie na ucznia – uroczyste ślubowanie uczniów klas I.

 2. Uroczyste ślubowanie absolwentów - uczniowie kl. VI.

 3. Wybory samorządów klasowych.

 4. Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.

 5. Przydział czynności dla SU, Rady i poszczególnych sekcji.

  6. Organizacja obchodów Święta Patrona Szkoły.

 7. Udział w  uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych:

-          odzyskanie Niepodległości przez Polskę,

-          Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,

-          uchwalenie Konstytucji 3 Maja,

-          Sejmik uczniowski.

 8. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

 9. Pamięć o seniorach – byłych pracownikach szkoły.

 10. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych.

VI. Integracja społeczności szkolnej. Kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej. Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

 1. Działalność rozrywkowa:

     a.) imprezy klasowe (wg planów wychowawców klas i samorządów klasowych.):

     b.) imprezy ogólnoszkolne:

-          dyskoteki

-          Dzień Edukacji Narodowej

-          zabawa andrzejkowa

-          Mikołajki szkolne

-          Wigilia szkolna i dla seniorów

-          zabawa noworoczna

-          Dzień Dziadka i Babci

-          Walentynki

-          Dzień Kobiet

-          Dzień Wiosny

-          Dzień Europejski

-          Dzień Rodziny

-          Dzień Dziecka.

 2. Działalność artystyczna:

a.)  zorganizowanie konkursów plastycznych i wystawka prac ( Święta Bożego 

Narodzenia, Wielkanocne)

     b.) konkursy wewnątrz i międzyszkolne.

 3. Działalność sportowo – turystyczna:

     a.) szkolne rozgrywki sportowe

     b.) Dzień Sportu Szkolnego

     c.) wycieczki autokarowe.

 4. Akcje charytatywne:

     a.) “Góra Grosza”

b.)  Sursum Corda 

c.)  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

d.)  Fundacja Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „ Pomóż i Ty” z Gdyni. 

5. Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno - oświatowe (po uzgodnieniu  z wychowawcami klas) projekcje filmów, spektakle, kino.

 6. Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym.

7. Działalność komercyjna sklepiku.

VII. Wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji.

 1. Opracowanie regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego.

 2. Organizacja w/w współzawodnictwa.

 3. Konkurs na najładniejszą klasę.

 4. Współzawodnictwo w nauce.

 5. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych za I i II okres.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP